İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

EDM Bilişim Elçi Programı ile E-Dönüşüm Konforunu Yaşayın ve Kazanın

TESMER Başkanlığı’nın 23.12.2020 tarih, E.2864 sayılı ve “İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları” konulu yazısı için tıklayınız.

Sayı : E.2864 23.12.2020
Konu : İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve
Sınav Başvuruları
SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA
Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve
kişilerin sağlığının korunması amacıyla, aşağıda belirtilen sınavlar ve staj bitirme
değerlendirmesi TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 25.11.2020 tarih ve 6835
sayılı yazı ile Oda Başkanlıklarına ve TESMER’in internet sitesi üzerinden de ilgililer
duyurulmuştur.
İptal Edilen Sınavlar ve Değerlendirme

 5-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020/3. Dönem Yeminli Mali
Müşavirlik Sınavı,

 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağı duyurulan 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınavı,

 20 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Özel Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınavı

 20 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj
Bitirme Değerlendirmesi,
İptal edilen, bu sınavlar ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılım hakkı
olanların sınav süreleri ile sınav ücretleri korunarak herhangi bir mağduriyet oluşması
önlenmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu sınavlar ve değerlendirmeye katılmak üzere başvurusu
bulunan adayların; başvurusu silinerek, mevcut sınav ücretleri TEOS kişi kartlarına
aktarılmıştır. Bu adaylardan dileyenler, sınav ücretlerini iade alabilecekleri gibi ücret farkı
ödemeden sonraki sınav başvuruları için de kullanabileceklerdir.
İptal edilen sınavlar ve değerlendirme yerine geçmek üzere, önümüzdeki süreçte
herhangi bir ek sınav yapılmayacaktır. Bu adaylardan dileyenler, ilan edilecek 2021/1. Dönem
sınav takvimine göre TEOS üzerinden başvuru yaparak sınavlara ve değerlendirmeye
girebileceklerdir.
TÜRMOB Sınav takviminin oluşturulmasında birçok husus göz önünde bulundurmakla
birlikte, ÖSYM sınav takvimi, açık öğretim sınav takvimi vb. kurumlar tarafından yapılan
sınavlara ilişkin sınav takvimleri başat hususlar olarak TÜRMOB sınav takviminin
belirlenmesinde etkili olmaktadır.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama: http://belgedogrulama.tesmer.org.tr/enVision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEKR4MTD
Pin Kodu: 14861
2/3
T Ü R K İ Y E
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
.
Dikmen Cad. No:562
Dikmen 06541 / ANKARA
Tel : 4 4 4 6 0 6 0
Faks : (312) 475 53 13
www.tesmer.org.tr
Covid-19 salgının yayılmasını en aza indirebilmek ve kişileri koruyabilmek üzere,
ÖSYM ve bazı kurumların Aralık 2020 döneminde yapılacağını ilan etmiş olduğu sınavlar ileri
bir tarihe almıştır. İleri bir tarihe alınan bu sınavlar için de henüz bir tarih belirlemediği gibi
2021 yılı ÖSYM sınav takvimi de açıklanmamıştır.
Bu gerekçeler ve Covid-19 salgınının seyri netleşmediğinden TÜRMOB 2021 yılı sınav
takvimi de belirlenememiştir. Sınav takvimi belirlendikten sonra ilgililere duyurulacak ve bu
takvimde belirlenen süre içerisinde 2021/1. Dönem için başvurular alınmaya başlanacaktır. 2021
yılı sınav takvimi belirlenmeden herhangi bir sınav başvurusu alınabilmesi olanaklı
bulunmamaktadır.
Covid-19 salgınının yayılmasını en aza indirebilmek ve kişileri koruyabilmek üzere,
2021 yılında yapılacak olan sınavlara katılmak için dosya açtıracak olan adaylar ile staj
başlatmak için başvuru ve evrak teslim süreçleri aşağıda açıklanmıştır:

 1. 2021 Ocak Dönemi staj başlatma işlemleri, 1 Ocak – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında
  TEOS üzerinden ön başvuru yöntemi ile yapılacaktır. Süresi içerisinde TEOS üzerinden
  stajını başlatan adaylar, daha sonra ilgili TESMER Şubesi / Oda tarafından belirlenerek
  duyurulacak tarihler arasında staj evraklarını teslim edebileceklerdir.
 2. Staja Giriş Sınavına katılmak üzere, dosya açtıracak adaylar, TEOS üzerinden ön
  başvuru sırasında istenilen evrakları sisteme yükledikten sonra ilgili TESMER Şubesi/
  Odalar tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında evraklarını teslim
  edeceklerdir. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için başvuru
  yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.
 3. SMMM stajı bitiminden sonra ilk kez sınava katılacak adaylar ile daha önce katılmış
  oldukları sınavlarda başarısız olmaları nedeniyle bekleme süresine giren ve bu süreyi
  tamamlayan adayların, sınava katılabilmeleri için sınav dosyası hazırlamaları
  gerekmektedir. Bu adaylar, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra ilgili TESMER
  Şubesi/Oda tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında başvuru evraklarını
  teslim edebileceklerdir. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için
  başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.
 4. Serbest muhasebecilik stajı bitiminden sonra ilk kez C Grubu Staj Bitirme
  Değerlendirmesine katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylar, TEOS üzerinden ön
  başvuru yaptıktan sonra ilgili TESMER Şubesi/ Oda tarafından belirlenerek duyurulacak
  tarihlerler arasında başvuru evraklarını teslim edebileceklerdir. C Grubu Staj Bitirme
  Değerlendirmesine katılım hakları devam eden adaylardan, tekrar başvuru yapacak
  olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.
 5. Özel SMMM Sınavı katılım süresi devam edenlerden tekrar sınava katılmak isteyenlerin
  ise http://mue.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.
 6. YMM Sınavına, ilk kez başvuru yapacak olan adaylar ile sınavlarda başarısız olmaları
  nedeniyle dosyası kapanan ve beklemesi süresi sonrası sınava katılmak isteyenlerin
  sınava katılabilmeleri için sınav dosyası hazırlamaları gerekmektedir. Bu adaylar, TEOS
  Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
  Evrak Doğrulama: http://belgedogrulama.tesmer.org.tr/enVision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BEKR4MTD
  Pin Kodu: 14861
  3/3
  T Ü R K İ Y E
  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
  TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
  .
  Dikmen Cad. No:562
  Dikmen 06541 / ANKARA
  Tel : 4 4 4 6 0 6 0
  Faks : (312) 475 53 13
  www.tesmer.org.tr
  üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru evraklarını kargo/posta yolu ile
  TESMER’e gönderebilirler. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak
  için başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
TESMER Sekreteri