E DEFTER SAKLAMA UYGULAMASI

EDM Bilişim Elçi Programı ile E-Dönüşüm Konforunu Yaşayın ve Kazanın

Bilindiği üzere 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile
değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede geçen defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir,
envanter defteri, karar ve işletme defteri) elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve
bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Ticaret
Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme
bağlanmıştır.