2021 YILI SM VE SMMM ÜCRET TARİFESİ

EDM Bilişim Elçi Programı ile E-Dönüşüm Konforunu Yaşayın ve Kazanın

Değerli Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi, 31/12/2020 Tarih ve 31351 (5.) Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6 fıkrası) – Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır. hükmüne göre;

Defter tutma ücretleri İstanbul için revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde % 35 ve (3.10) fıkrası gereği Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin % 4’ü tutarından ek ücret alınır hükmüne göre; İlaveleri yapılmış olup, ayrıca ilave yapılmayacaktır.

Müşterinin özelliğine göre, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler değerlendirilerek TÜRMOB e-birlik sisteminden elektronik ortamda mesleki hizmet sözleşmesi yapılacaktır.

E-birlik sözleşme formatındaki tutarlar asgari olup, bu tutarların üstünde de sözleşme yapılabilir.

Sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileği ile çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,